vrijdag 27 januari 2012

Diep ingestoken steken

Is het niet een mooierd? Wederom uit het boekje, Leer beter haken.

Het patroon is als volgt:
Een aantal lossen deelbaar door 8, plus 1.
- 1e - 5e toer: vasten in 1 kleur.
- 6e toer: kleur wisselen, 1 vaste, *1 vaste 1 toer dieper ingestoken, daarbij- en ook de volgende stk- de lus omhoog trekken tot op de hoogte van de werktoer, 1 vaste twee toeren lager, 1 vaste drie toeren lager, 1 vaste vier toeren lager, 1 vaste drie toeren lager, 1 vaste twee toeren lager, 1 vaste een toer lager, 1 vaste. Vanaf * steeds herhalen.
- 7e - 10e toer vasten in dezelfde kleur.
11e toer, kleur wisselen, verder zoals de 6e toe, maar het patroon 5 steken laten verspringen, zodat nu de laagst ingestoken steken boven de gewone vasten van het eronder liggend patroontje valt.
- 12e - 15e toer, vasten in dezelfde kleur.
Om de 5 toeren de kleur naar wens wisselen.

1 opmerking: